Firma Správa budov SVJ s.r.o. navazuje na ASPRO družstvo služeb a prací, které bylo založené v roce 1990. Firma má od začátku stavební charakter a od roku 1994 se nosným programem stalo zateplování panelových domů a oprava panelových vad. 

Kromě zateplovacích prací provádí činnosti související s celkovou rekonstrukcí panelových domů, tj. např. hydroizolace nebo tepelná izolace střech, nízké valbové střechy, opravy či výměny balkónů, opravy lodžií, výměnu oken, zateplení a ochranu lodžií posuvnými stěnami, obklady, dlažby,.

Vzhledem k finančním potřebám jednotlivých panelových domů již několik let spolupracují s různými finančními ústavy, aby finanční potřeby investorů byly vykryty výhodnými úvěry a zároveň provádí dle požadavků objednatele poradenství při vyřizování různých dotačních programů. ASPRO taktéž zpracovává energetické a statické audity, včetně doložení tepelných ztrát termofotografiemi.

Od roku 2014 nabízí firma komplexní správu obytných domů a komerčních budov. V posledních letech došlo k vysokému zájmu o tento druh naši činnosti a proto vedení firmy v roce 2017 založilo tuto novou obchodní společnost Správu budov SVJ s.r.o.  která se výhradně zabývá touto činností.

V současnosti firma nabízí správu budov po celé České republice.